Som ett led i att öka vår service och tillgänglighet såväl internt som externt har vi införskaffat en ny servicebuss.